právě vychází:

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ HOBBY ČASOPIS O ZAHRADĚ

 

ZAHRÁDKÁŘ - únor 2000 (ročník XXXII) str. 7
Zahrádkář a zelinářství

ZELENINA KONCE STOLETÍ

Zeleninou konce století lze v České republice nazvat brokolici. I když se pěstovala pokusně od padesátých let, na zahrádkách v menší míře od roku 1963, kdy byla povolena odrůda Vitamina, významný nárůst spotřeby a začátek velkovýrobního pěstování se u nás datuje od r. 1991 - 1992.

Brokolice je ceněna pro svoji vysokou nutriční hodnotu, zvláště pro vysoký obsah vitaminu C, kterého obsahuje průměrně 1 000 - 1 100 mg na 1 kg čerstvé hmoty, ale některé odrůdy dosahují při podzimní sklizni hodnoty i dvojnásobné. Přitom květák, s kterým bývá nejčastěji srovnávána, má C vitaminu 350 - 450 mg. Vysoký je i obsah vitaminu E (10 - 18 mg na 1 kg), u květáku jsou hodnoty desetkrát nižší. Vysoký je obsah minerálních látek - draslíku, vápníku, hořčíku, síry, fosforu, ale i železa. Obsahuje látku sulforafan, která brání rakovinovému bujení, kyselinu tartonovou a inozitol, látky, které brzdí přeměnu glykosidů na tuky a cholesterol.

I když neposkytuje tak vysoké výnosy z jednotky plochy jako květák, svými pěstitelskými vlastnostmi, chuťovými vlastnostmi a vzpomínanou nutriční hodnotou si zaslouží pozornost všech pěstitelů, samozřejmě i zahrádkářů.

U nás se pěstuje hlavně brokolice výhonková (Brassica oleracea var. italica) vytvářející bohatě olistěnou rostlinu s vrcholovou květní růžicí o průměru 100 - 200 mm, za optimálních podmínek i větší, o hmotnosti 200 - 350 g, ale i 800 g. Sklízí se včetně dužnatého, konzumu schopného košťálu v době, kdy květní poupata jsou barvy zelené, růžice je kompaktní a výrazně se nezvětšuje. Po sklizni vrcholové růžice se u většiny odrůd vytváří během 2 - 3 týdnů 5 - 8 i více druhotných, bočních růžic o menším průměru, ale stejně hodnotných jako růžice vrcholová. Zvlášť pro zamrazení v mrazničce jsou boční růžice velmi vhodné. Vhodná úprava před zamrazením je blanšírování po dobu 4 minut ve vroucí vodě, následné okapání, schlazení a zamrazení.

Brokolici lze s úspěchem pěstovat tam, kde se daří košťálovinám, hlavně v těžších, humózních půdách, ale dá se pěstovat i na lehkých písčitých, hlinitopísčitých půdách v kukuřičné oblasti, zde jsou však výnosy o 15 - 20 % nižší.

Vzhledem k výběru odrůd a ceně osiva je vhodné předpěstování sadby. Pro ranou kulturu by se mělo vysévat od 20.1. do začátku března, vysazovat od 20.3. do 15.4., sklizeň proběhne v poslední dekádě května a začátkem června. Letní kultura se vysévá od 15.3. do 10.5., vysazuje mezi 20.5.- 20.6., sklízí se v červenci a srpnu. Tato kultura je nejriskantnější, hlavně v lehčích půdách, kde hrozí brzké vybíhání do květu. Nejvýhodnější je podzimní kultura, u níž se výsev provádí od 20.5.- 15.6., výsadba do 20.7. a sklizeň od konce září do konce listopadu. Nejlépe se osvědčil spon 0,5 x 0,4 m. Větší spon neměl prokazatelný vliv na velikost růžice, naopak výnos se výrazně snižuje.

Po výsadbě je vhodné porost nakrýt netkanou textilií, na dobu 2 - 3 týdnů. Vytvoří se optimální vlhkostní podmínky, zabrání se okusu zvěře a napadení mladých rostlin škůdci. Za teplého počasí je nezbytná chemická ochrana proti mšicím. Na závlahu je brokolice středně náročná. Na hnojení stejně náročná jako květák. Orientačně lze doporučit dávku 1,2 - 1,4 kg N, 0,3 - 0,6 kg P2O5 a 1 - 1,6 kg K2O na 100 m2. Pozor je třeba dát na vyšší dávky dusíku, brokolice ze všech košťálovin nejvíce kumuluje nitráty.

Pozitivní vlastností je dobrá mrazuodolnost, ve stadiu vytváření růžic snáší -8 °C, takže se dá sklízet i v listopadu, prosinci i později.

Na závěr je uvedena tabulka se stručnou charakteristikou odrůd.

Doc. Ing. Ivan Malý, Csc. MZLU Brno Snímek archiv firmy SEMO

PŘEHLED ODRŮD BROKOLICE
Odrůda
ranost
charakteristika růžice
vhodný termín
pěstování
poznámka
Cézar SR, HZ středně velká, P náchylná k vybíhání do květu
Corvet SP středně velká, dobře klenutá J, L, P vytváří 7-8 bočních růžiček
Cruiser SP plastická, výnosově průměrná L menší počet bočních růžiček
Dominátor SP výnosově, jakostně průměrná L, P jemná zrnitost růžice
Emperor R, HZ výnosově nadprůměrná J, L, P středně náchylná k vybíhání
Flash SR, JZ výnosově nadprůměrná J, L, P velký počet bočních růžiček
Geba SR výnosově, jakostně průměrná J, L, P menší růžice
Kermit SR, JZ vysoko klenutá J, L, P pomalu vybíhající, méně bočních růžiček
Lord PP, JZ středně velká L, P nevytváří boč. růžice, odolná k vybíhání
Maraton PP, JZ velká, klenutá L, P velký počet bočních růžic, odolná k vybíhání
Packman R, JZ plodná, raná L 7-8 bočních růžiček
Senshi PP, JZ velká, klenutá P minimálně tvoří boční růžice, odolná k vybíhání
Skiff SR JZ velká, těžká rostlina P výnosově i jakostně nadprůměrná
Tribute SR, JZ středně velká L, P výnosově, jakostně průměrná
Vitamina SR malé růžice, výnosově podprůměrná L, P rychle vybíhá do květu, vytváří více bočních růžic
VR - velmi raná, SR - středně raná, SP - středně pozdní, PP - polopozdní, P - pozdní, J - jarní, L - letní, P - podzimní, JZ - jemně zrnitá struktura, HZ - hrubě zrnitá.

 

Redakce: Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, e-mail: redakce@zahradkari.cz
tel.: 222 781 773, fax: 222 782 711, předplatné: 800 100 134

Vydává: Český zahrádkářský svaz o.s. - Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Český zahrádkářský svaz: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy, moštárny