právě vychází:

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ HOBBY ČASOPIS O ZAHRADĚ

ZAHRÁDKÁŘ - leden 2000 - strana 27 Zahrádkář informuje

ZAHRÁDKÁŘSKÉ MUZEUM OTEVŘENO
člověk, který zapomněl svoji minulost, jakoby ani nežil

Zahájení muzea
Po slavnostním přestřižení pásky zahrádkářského muzea si připili (zleva) Květoslav Vaněk, pokračovatel známého Vaňkova zahradnictví v Chrudimi, Ing. Jiří Čada, předseda RR ČZS a Antonín Maršík, nestor východočeských zahrádkářů a autor řady odborných knih.

Zmínky o ovocných zahradách a vinicích se objevují v zakládacích listinách klášterů, což znamená, že se u nás ovoce a réva pěstovaly již v 10. a 11. století. První zmínka o českém štěpaři je v kladrubské listině zpočátku 12. století. Skutečný rozkvět ovocnictví a vinařství je datován od doby vlády Karla IV. Po útlumu v období husitství rozvoj zahrad pokračuje a v 16. a 17. století dosáhlo naše ovocnictví vysokého stupně dokonalosti. Z významných postav té doby jmenujme Jiřího Holíka, který objevil nové štěpařské metody. Jeho knihy vyšly ve 20 vydáních, poslední v r. 1772 - 65 let po jeho smrti. Jedním z nejlepších pomologů své doby (1754-1829) byl poděbradský děkan Matěj Rössler. Jeho následovníky byli Jan Teplý (děkan v Přelouči), František Pixa (autor klíče štěpařského), Jan Beneš (řídící učitel v Malíně a výborný štěpař), Jan Rudolf Kotek (po něm jsou pojmenovány sady v Praze), Alois Velich (propagátor ovocnářství a šiřitel domácích odrůd).

Sbírky v muzeu
Muzeum má ve své sbírce materiály o významných postavách zahrádkář-ského života, originály dnes již histo-rických knih a další archiválie, které věnovali nebo zapůjčili členové ČZS. Muzeum uvítá i další přírůstky, které tak budou uchovány i pro další generace.

V druhé polovině 18. století se začínají objevovat snahy o spolkovou činnost. V roce 1750 vzniklo Bratrstvo zahradnické, později císařovna Marie Terezie založila Společnost ku zvelebování hospodářství a svobodného umění v království Českém, v roce 1829 při této společnosti vznikl Štěpařský spolek. Z dalších spolků jmenujme např. Spolek českých zahradníků, který založil Benedikt Roezl v roce 1880. V tomto období doznává především ovocnářství nebývalý rozvoj. Josef Eduard Proche (* 1822 v Novém Bydžově) postavil ovocnářství na vědecký základ. Václav Vacek (* 1854 v Zadražanech) vysázel tisíce pláňat a vydával každoročně seznamy ovocných stromů. Za největšího českého pomologa je pokládán Jan Říha (*1853 v Chlumci nad Cidlinou), autor šestisvazkového díla České ovoce. Významnými osobnostmi byli také Dr. Ing. Karel Kamenický, který obohatil českou pomologii o vědecký přístup a Josef Vaněk, zahradní architekt, který vybudoval v Chrudimi jeden z nejlepších zahradnických závodů v Evropě a autor desetisvazkové Lidové pomologie.

Z těchto silných základů postupně vznikl Český zahrádkářský svaz, který je dnes s téměř třistatisícovou členskou základnou největším zájmovým spolkem u nás. Když se začala rodit myšlenka vytvořit zahrádkářské muzeum, nebylo třeba diskutovat o jeho umístění. Zahrádkářské tradice byly bezesporu nejsilnější ve východních Čechách a tak se první zahrádkářské muzeum zrodilo v Hradci Králové. K jeho otevření došlo 26. 11. 1999 za přítomnosti předsedy Ing. Čady, místopředsedy Dr. Klimeše, předsedů východočeských územních rad a vzácných hostů, jakými byli manželé Vaňkovi, manželé Kalandrovi, Antonín Maršík a další.

Historické údaje v úvodu článku byly převzaty z almanachu, jehož autorem je předseda ÚR ČZS v Hradci Králové a neúnavný propagátor zahrádkářství Ing. Otto Macl.

Zájemci najdou muzeum v Domě zahrádkářů v Hradci Králové - Plotištích, Petra Jilemnického 351. Návštěvu lze sjednat na tel. č. 049/616529 v pondělí od 8 do 17 hod. a ve středu od 8 do 12 hod.

jas, foto autor

< předchozí - přejít na - následující >
Redakce: Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, e-mail: redakce@zahradkari.cz
tel.: 222 781 773, fax: 222 782 711, předplatné: 800 100 134

Vydává: Český zahrádkářský svaz o.s. - Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Český zahrádkářský svaz: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy, moštárny