právě vychází:

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ HOBBY ČASOPIS O ZAHRADĚ

ZAHRÁDKÁŘ - leden 2000 - strana 13 Zahrádkář a ovocnářství

TVAROVÁNÍ ANGREŠTU

U angreštu doporučujeme do zahrádky stromkovou formu (roubovanci na meruzalce zlaté) s vyšším kmínkem (0,9 až 1,1 m), přestože lze pěstovat také keře angreštu na vlastních kořenech.

Stromky angreštu vysazujeme ke kolíku nebo k drátěnce tak, aby kůl nebo drát procházel korunkou. Výhony po výsadbě seřezáváme zjara krátce na dva až tři pupeny, slabé výhony na jeden pupen. Z vyrostlých výhonů vybereme čtyři až pět nejsilnějších jako základ korunky. Ve druhém roce zkrátíme ponechané výhony o jednu třetinu až čtvrtinu, a to převážně na vnitřní pupen, což má význam hlavně u odrůd s rozložitým nebo převislým růstem (Zlatý fík, Česká koruna, Britania).

Ve třetím roce a v dalších letech odstraníme z korun předjarním řezem všechny zahušťující výhony, ostatní výhony zkrátíme na pět až deset pupenů. Správně tvarovaný stromek musí být při sklizni dobře přístupný i uvnitř koruny. Zmlazovat začínáme hlavní větve jejich výměnou za mladší po čtyřech až šesti letech. Starší plodné větve lze odřezávat již při sklizni, pak je samostatně očesat, což usnadní sklizeň zbylých plodů a prosvětlí korunu.

Keře angreštu vysazujeme rovněž hlouběji než rostly ve školce. Po výsadbě je zjara seřezáváme na dva až čtyři pupeny podle zásady: čím slabší výhon, tím hlouběji se řeže, čím silnější výhon, tím mírnější řez. Velmi slabé výhony se odřezávají úplně. V dalším roce ponecháváme čtyři až šest nejsilnějších vzpřímených výhonů, které jsou vhodně rozmístěny. Podstatou dalšího tvarování je každoroční doplňování počtu výhonů a jejich zkracování. Počet základních větví a výhonů po ukončení tvarovacího řezu má být osm až dvanáct podle vzrůstnosti keře a odrůdy.

Každoroční řez plodících keřů spočívá v regulaci počtu větví odstraňováním přebytečných výhonů, odřezáváním poškozených, zahušťujících a málo plodících větví. Zcela nezbytné je jak u keřů, tak u stromků zkracování vrcholků výhonů, napadených americkým padlím angreštovým a jejich spálení.

Na keři nebo na stromku angreštu by po řezu mělo zůstat nejvýše pětileté dřevo, starší větve je třeba včas odřezávat.

Životnost keřů a stromků angreštu je obdobná jako u rybízu, stromky se dožívají jen osmi až deseti let, někdy i méně (častý výskyt botrytidy u báze kmínků nebo těsně pod korunkou).

Josef Sus

 

Úprava révové sazenice
Úprava révové sazenice (vlevo), révová sazenice po výsadbě (vpravo)

Větší zájem o pěstování stolních hroznů

V poslední době se setkáváme na výstavách Flora Olomouc, Květy a Zemědělec v Lysé nad Labem se zvýšeným zájmem o sazenice révy stolních hroznů pro výsadbu mimo tradiční vinařské oblasti, do zahrad, u chat i zahrádek v osadách. Keře révy se uplatní při správném vedení jako živé ploty a zdroje stínu. Stolní hrozny jsou ceněny pro svou nutriční a zdravotní hodnotu.

Révu je možné u nás pěstovat s úspěchem téměř všude do nadmořské výšky 300 m a na stanovištích chráněných od severu budovou, zídkou nebo přirozeným náspem až do nadmořské výšky 500 m.

Současný stav šlechtění stolních a zvláště interspecifických hroznů ještě tyto možnosti znásobuje. Naše současné odrůdy jako Prim, Olšava, Jalovenský, Alvaza, Okava, Muškát moravský svou raností (zrají od začátku do 20. září) i sladkými, šťavnatými plody jistě uspokojí každého pěstitele.

Některé naše zájemce poněkud odrazuje nutnost chemických postřiků. Tato obava je snížena, po případě odstraněna při použití uvedených interspecifických odrůd. I v loňském roce, kdy byl značný tlak oidia, byly některé tyto odrůdy bez poškození nejen při jednom, ale i úplně bez ochranného postřiku.

Mnoha návštěvníkům uvedených výstav jsme sdělovali, kde lze tyto vhodné stolní odrůdy získat nejen v dobré kvalitě, ale i za výhodnějších podmínek. Předpokládáme také, že není výhodné cestovat pro několik sazenic 200 - 300 km na jižní Moravu.

Tato možnost je v zásilkovém prodeji Zahrádkářského družstva Přítel, 697 01 Kyjov, Luční ul., tel., fax: 0629/612657 a 0629/613090. Pro jarní výsadbu jsou objednávky přijímány do konce února 2000. Cena za kus je 50 Kč + poštovné. Zájemcům doporučujeme dohodu pro více kusů sazenic, ušetříte za poštovné!

Ing. Blažej Ingr. Vinařská komise RR ČZS

< předchozí - přejít na - následující >
Redakce: Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, e-mail: redakce@zahradkari.cz
tel.: 222 781 773, fax: 222 782 711, předplatné: 800 100 134

Vydává: Český zahrádkářský svaz o.s. - Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Český zahrádkářský svaz: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy, moštárny