právě vychází:

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ HOBBY ČASOPIS O ZAHRADĚ

 

ZAHRÁDKÁŘ - únor 2012 str. 10

VÝZNAM SLUNCE PRO RÉVU

 

réva
Révě u stěny svědčí jižní, jihozápadní i jihovýchodní expozice.

Réva vinná je kulturní rostlina, která má ráda slunce. Jako liána se ve stinných lužních lesích pnula do korun stromů za sluncem. Abychom mohli plně využít její potenciál (potenciál vysazované odrůdy), musíme jí dát co nejvíce slunce a tepla.

Jestliže se réva vysazuje a potom také tvaruje u nějaké stavby, je třeba, aby byla zajištěna její orientace na jih, jihozápad nebo jihovýchod. Zejména pokud se pěstuje ve dvorech domů, které bývají často uzavřené a stinné, je třeba najít optimální slunné stanoviště. Také stěna domů nebo zahradních chatek nabízí příhodné místo pro révu. Opět je ale velmi důležitý dostatek slunce. Réva poroste i u zahradní chatky, pokud je orientovaná na jihozápad - velmi dobře využije příznivého odpoledního slunce ze západu.

Při pěstování révy vinné v řadě na vedení je vhodné, aby byly řady směrované ve směru sever - jih. Při tomto směru řad dokáže nejúčinněji využívat sluneční záření. Využívá ranní slunce z východní strany, které zajišťuje dobré osychání listové stěny a hroznů. V poledne se slunce postupně přesunuje západním směrem. Odpolední sluneční záření ze západní strany je potom pro révu nejefektivnější. Tato skutečnost platí dvojnásobně u zahrádkářů v okrajových oblastech, kde je třeba zajistit maximální exponovanost révového keře ke slunečnímu záření. Směr řad východ - západ daleko méně využívá slunečního záření, a je proto méně vhodný.

réva
Orientace řad sever, jih, dostatečná vzdálenost a výška listové stěny zajistí révě potřebné oslunění.

V souvislosti s tvarováním keřů a expozicí ke slunci si je třeba uvědomit i potřebu listové plochy. Ta zásobuje révu asimiláty, které slouží pro zajištění metabolismu a zároveň jsou rozhodující pro ukládání cukrů v bobulích. V našich klimatických podmínkách by proto měla být délka listové stěny 1,2-1,4 m. Celá délka listové stěny by měla být opět dokonale osluněná.

V dnešní době, kdy je réva velmi populární, se najdou zahrádkáři, kteří ji pěstují i v několika řadách. Při výsadbě révy se musí myslet na to, že si sousední řady nesmí navzájem stínit. Úzké spony, kdy je vzdálenost řad třeba pouze 1 m, si mohou navzájem stínit a jsou méně vhodné. Aby byla réva dobře exponovaná ke slunečnímu záření a zároveň byla na keřích dostatečná listová plocha, je třeba volit větší vzdálenost řad od sebe. Minimální vzdálenost na zahrádkách by měla být 1,5 m.

réva
Šikmá pergola zaručuje dostatečné oslunění keře révy.

Častá chyba se dělá na pergolách. Její horní část, na které leží letorosty a listová plocha s hrozny, nesmí být rovná. I na pergole je třeba zabezpečit, aby se slunce dostalo k listům a hroznům. Horní část pergoly by proto měla být mírně šikmá, aby zabezpečila průnik slunce dovnitř keře.

Jestliže je révový keř zastíněný, zhoršuje se osychání listů a hroznů a zvyšuje se citlivost na houbové choroby. V zastíněných listech probíhá fotosyntéza omezeně, nevytváří se dostatek cukrů. Zhoršují se také podmínky pro tvorbu a ukládání zásobních látek, které jsou důležité pro dobré přezimování. Na správnou expozici révy vinné ke slunci je proto třeba myslet již při výsadbě.

Pavel Pavloušek. Foto autor

Redakce: Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, e-mail: redakce@zahradkari.cz
tel.: 222 781 773, fax: 222 782 711, předplatné: 800 100 134

Vydává: Český zahrádkářský svaz o.s. - Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Český zahrádkářský svaz: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy, moštárny