právě vychází:

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ HOBBY ČASOPIS O ZAHRADĚ

 

ZAHRÁDKÁŘ - únor 2000 (ročník XXXII) str. 13
Kalendárium zahrádkáře

ÚNOR - ochrana rostlin

  • Pravidelně kontrolujeme ochranu rostlin, a to nejen stromů, proti okusům zvěří.
  • Bílením nebo ještě lépe mechanickým zastiňováním omezujeme na minimum mrazová poškozování stromů.
  • Při průklestu a zmlazování stromů a keřů odstraňujeme mechanicky poškozené, chorobné nebo jinak poškozené větve.
  • Provádíme průklest tak, aby nevznikly pahýly (tzv. "věšáky").
  • Rány po řezu a průklestu řádně ošetřujeme.
  • Kontrolujeme skladovanou zeleninu a ovoce, pokud možno udržujeme optimální teplotu a vlhkost skládek a včas z nich odstraňujeme nemocné výpěstky.
  • Kontrolujeme zdravotní stav pokojových rostlin.
  • Dezinfikujeme zeminu a pěstební substráty (tepelně nebo chemicky).
  • Provádíme všechna ostatní opatření uvedená minulý měsíc.
ŘEZ OMEZUJE CHOROBY

Zimní a předjarní období je nejvhodnější pro řez nejen nejběžnějších našich ovocných dřevin - jádrovin, ale i drobného ovoce (bobulovin). I když hlavní cíle tohoto opatření nemusí na prvý pohled souviset s ochranou rostlin, ve skutečnosti je průklest jedním z nejdůležitějších a nejčastějších způsobů mechanické ochrany.

Vhodně prováděným řezem a průklestem udržujeme dostatečně vzdušnou a prosluněnou korunu (resp. keř), což je hlavním předpokladem pro omezení výskytu chorob. Přednostně odstraňujeme větve a výhony, které jsou mechanicky poškozené (např. zlomené, nalomené nebo deformované, zejména po sátí vlnatkou krvavou) a z nichž by se později mohly šířit choroby na zdravé části. Odstraňujeme i větve, na nichž jsou některá vývojová stádia hmyzích škůdců. Nesmíme také zapomenout na odstraňování větví napadených rakovinou, kterou způsobuje houba Nectria galligena nebo i jiní původci a větve napadené příbuznou houbou (Nectria cinnabarina), která způsobuje usychání větví, zejména u rybízů a ořešáků.

 

"VĚŠÁKY" STROMŮM ŠKODÍ

Řez a průklest stromů a keřů se musí dělat tak, abychom stromům jen prospěli a nikdy neublížili. U keřů je třeba odstřihovat větve co nejníže. Všechny větve je pak třeba odstraňovat tak, aby nezůstaly na stromech pahýly (příliš vysoký řez, "věšáky"), které postupně odumírají a šíří se pak z nich dřevokazné houby do zdravých částí. Silnější větve je třeba řezat tak, aby nedošlo k rozštípnutí větví. Aby vzniklé řezné rány nemohly být vstupními branami pro různé bakterie, houby a škůdce, je třeba je okamžitě zahladit ostrým nožem a vhodným způsoben zatřít. K tomuto účelu je možné použít štěpařský vosk, stromový balzám nebo ve vodě rozpustné barvy (např. latexové), do kterých je možné přidat vhodný rostlinný stimulátor, který urychluje tvorbu hojivého pletiva (kalusu), popř. i nějaký vhodný širokospektrálnější fungicidní přípravek, např. Fundazol 50 WP. Před tímto nátěrem někteří zahrádkáři ještě dezinfikují rány roztokem modré skalice, hypermanganu nebo jen stolním octem.

Jaroslav Rod. Foto autor

 

Redakce: Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, e-mail: redakce@zahradkari.cz
tel.: 222 781 773, fax: 222 782 711, předplatné: 800 100 134

Vydává: Český zahrádkářský svaz o.s. - Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Český zahrádkářský svaz: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy, moštárny