právě vychází:

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ HOBBY ČASOPIS O ZAHRADĚ

 

AKTUÁLNÍ CENÍK INZERCE ČASOPISU ZAHRÁDKÁŘ

uveřejněný na základě všeobecných podmínek inzerce

 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Periodicita měsíčník
Rozsah 68 stran (56 Zahrádkář + 12 příloha Zahrádkářka)
Náklad 90 000 ks (dle ročního období - jaro a podzim vyšší náklad, léto a zima nižší)
Elektronická verze Čtenáři si od I. 2012 mohou zakoupit časopis také v elektronické podobě na www.publero.com
Tisková technika čtyřbarevný ofset, papír 60 g LWC, obálka 115 g LWC
Formát časopisu po ořezu 210 x 297 mm (A4)
Sazbový rejstřík inzertní strany 183 x 264 mm
Rozměry inzerátů přesné rozměry - graficky
(jiné rozměry k inzerci nepřijímáme)

1/1 = 210 x 297 mm (na spad)
1/1 = 183 x 264 mm (na zrcadlo)

1/2 na výšku 104 x 297 mm (na spad)
1/2 na výšku = 90 x 264 mm (na zrcadlo)
1/2 na šířku = 210 x 148 mm (na spad)
1/2 na šířku = 183 x 130 mm (na zrcadlo)

1/3 na výšku = 73 x 297 mm (na spad)
1/3 na výšku = 58 x 264 mm (na zrcadlo)
1/3 na šířku = 210 x 102 mm (na spad)
1/3 na šířku = 183 x 85 mm (na zrcadlo)

1/4 na výšku = 90 x 130 mm (na zrcadlo)
1/4 na šířku = 183 x 63 mm (na zrcadlo)
1/4 na šířku = 210 x 80 mm (na spad)

1/8 na výšku = 44 x 130 mm (na zrcadlo)
1/8 na šířku = 90 x 63 mm (na zrcadlo)

u inzerátů na spad musí být rozměr větší o 3-5 mm na všechny strany.

Závazné termíny pro podání inzerátu a vydání časopisu

 

PODKLADY PRO UVEŘEJNĚNÍ
Inzerci pro časopis přijímáme pouze v elektronické podobě. Buď jako podklady k tvorbě inzerátu nebo jako hotové dokumenty.
Texty V elektronické podobě ve formátu RTF, DOC (Microsoft Word) pro Windows nebo MacOS
Obrázky barevné Bitmapové dokumenty TIFF, PHOTOSHOP EPS, JPG musí být uloženy v barevném režimu CMYK (v případě režimu RGB vydavatel neručí za barevnou věrnost inzerátu), v rozlišení nejméně 300 dpi, při použití písma je doporučeno nejméně 600 dpi.
Obrázky ČB Černobílé fotografie mohou být v režimu stupňů šedé, pérovky mohou být v režimu bitmap BMP, v rozlišení nejméně 600 dpi.
Podklady v elektronické podobě
Hotové inzeráty v PDF

Technické parametry

Ttiskové dokumenty PDF musí být vytvořeny pomocí programu Acrobat Distiller z kompozitivního postscriptového souboru v nastavení pro maximální kvalitu tisku. Vložené bitmapové obrázky v rozlišení minimálně 300 dpi bez komprese nebo soubor nesmí obsahovat OPI. Všechny barvy musí být v režimu CMYK. U inzerátů na spad je třeba přidat 3-5 mm pro ořez.

Odpovědnost za chyby
Vydavatel nenese odpovědnost za tiskové chyby, nesrovnalosti nebo barevné odlišnosti ve vytištěném inzerátu vzniklé vinou nedodržení výše uvedených technických parametrů. Pokud není s podklady dodán náhled (kvalitní obrázek JPG) nebude brán na reklamace grafické podoby inzerátu zřetel.

 

CENA ŘÁDKOVÉ INZERCE
Jeden řádek (za jeden řádek je považováno 32 znaků včetně mezer!) 60 Kč + DPH
První řádek vždy tučný 110 Kč + DPH
Za doplňkovou barvu přirážka 50 %
Slevy za opakované zveřejnění 2. opakování (zveřejněn 3x) - sleva 5 %
5. opakování (zveřejněn 6x) - sleva 10 %
11. opakování (zveřejněn 12x) - sleva 15 %
Po obdržení textu řádkového inzerátu, vám bude zaslána složenka k úhradě.
Daňový doklad vystavujeme jen na vyžádání po uhrazení platby.
CENA PLOŠNÉ INZERCE
Pro zadání plošné barevné i černobílé inzerce nás kontaktujte na tel č. 602 262 435 nebo na e-mail. inzerce@zahradkari.cz.

Formát, umístění cena
2. strana obálky 118.000 Kč
3. strana obálky 108.000 Kč
4. strana obálky 128.000 Kč
2/1 strany 168.000 Kč (obvykle dvoustara)
1/1 strany 98.000 Kč
1/2 strany 58.000 Kč
1/3 strany 38.500 Kč
1/4 strany 29.500 Kč
1/8 strany 14.250 Kč
Křížovka 22.500 Kč
Cena vkladu na základě konkrétní kalkulace.
Doplňkové články
K objednané inzerci je možné si dokoupit prostor pro text, který může být uveřejněn vedle inzerce či na jiné straně v témže vydání s odkazem na umístění inzerce. Doplňkový článek nenahrazuje inzerát, neobsahuje obrázky ani cenové nabídky. Slouží k rozšíření informací o inzerovaných produktech.
Grafické zpracování inzerátu
Inzerentům nabízíme zdarma grafické zpracování inzerátů a veškeré jejich úpravy.
Umístění inzerce v časopisu
Umístění inzerce na preferované pozici v redakční části časopisu je zdarma, ale není garantováno - na aktuální možnosti daného vydání se informujte.
Umístění inzerce na druhé, třetí, či zadní straně obálky, poskytujeme dle možností daného vydání našim klientům jako bonus také zdarma.

 

Stornování objednané inzerce

Storno uznáváme pouze písemně, nejpozději 20 dnů před dnem uveřejnění
se stornovacím poplatkem ve výši 50 % z ceny inzerátu. U pozdějšího storna, které již nelze zajistit, bude inzerce zveřejněna a následně účtována v plné výši.

Korektury plošné inzerce

Inzeráty na vyžádání zasíláme ke kontrole před vydáním inzerentům faxem, případně e-mailem.
V případě, že nám není korektura inzerátu vrácena (s případnou opravou) do dvou pracovních dnů, považujeme inzerát za odsouhlasený.

Agenturám poskytujeme reklamní provizi 15 %

K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši 21 %

 
Závazné termíny pro podání inzerátu a vydání časopisu

 
INZERCI PŘIJÍMÁ REDAKCE ČASOPISU

Rokycanova 15, 130 00 Praha 3
tel.: 222 781 773, 222 783 347-9
fax: 222 782 711
Barbora Zárubová - mob.: 602 262 435

e-mail: inzerce@zahradkari.cz

Ceník ve formátu PDF

Aktualizováno 1. 1. 2022

Redakce: Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, e-mail: redakce@zahradkari.cz
tel.: 222 781 773, fax: 222 782 711, předplatné: 800 100 134

Vydává: Český zahrádkářský svaz, z.s. - Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Český zahrádkářský svaz: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy, moštárny