právě vychází:

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ HOBBY ČASOPIS O ZAHRADĚ

 

ZAHRÁDKÁŘ - leden 2012 str. 16

NEPŘESTÁVEJME PĚSTOVAT BRAMBORY!

 

Porost v květu
Porost v květu

Proč je aktuální tato upřímně míněná výzva? Určitě proto, že zahrádkářem vypěstované brambory mají velice blízko k biobramborám, za něž v obchodech platíme vyšší cenu oproti klasicky pěstovaným bramborám. Také proto, abychom se do budoucna nestali konzumenty brambor jen z dovozu, jako tomu bylo v případě česneku. Brambory dovážené ze západních států mohou být u některých odrůd během vegetace ošetřovány pesticidy vícekrát, než ty, které se pěstují u nás, což bylo i oficiálně zveřejněno. To určitě stojí za zamyšlení před nákupem brambor z dovozu. Zahrádkář má ideální možnost vypěstovat kvalitní a hlavně chutnou bramboru. Bohužel jsme ve výběru odrůd velmi konzervativní. Setrváváme u jedné odrůdy, která nám pěstitelsky nedělá problém, na chuť jsme za léta pěstování zvyklí. Při degustaci většího počtu kvalitních odrůd, které jsou k dispozici, bychom určitě vybrali chuťově lepší. Jen tak je možné, že se stále veliké oblibě těší velmi raná odrůda IMPALA, která ovšem není po Vánocích chuťově nejlepší. Při říjnové degustaci v ČZS Opatov na Třebíčsku byla chuťově zcela nevyhovující a vodnatá. Tato velmi raná odrůda má výbornou chuť ihned po sklizni. Chutnala by nám odrůda jablka James Grieve o Vánocích? Odpověď je víc než jasná. Jsou i jiné odrůdy, které se pěstují ve velkém množství, jsou však při degustacích v dolní polovině hodnocení.

Natascha
NATASCHA

Musím bohužel konstatovat, že propagace brambor by mohla být větší. Ke kvalitním informacím se dostanou jen ti, kteří mají sami zájem. V osvětě pomohlo balení brambor do sáčků PE s barevným označením varného typu, a to následovně:

  • varný typ A, k přípravě salátů - zelená barva
  • varný typ B, jako příloha - červená
  • varný typ C, na bramborovou kaši - modrá

Máme tak možnost zvolit vhodný varný typ, bohužel však barva nevypovídá o kvalitě a chuti. Zde lze doporučit vlastní degustaci anebo navštívit degustace pořádané některými organizacemi ČZS, popřípadě firmami. Výsledky jsou zveřejněny na webu zahradkari.cz. Počet degustací se začíná rozrůstat, byť zatím neuspokojivě. Zahrádkář by se neměl spokojit s tím, že pěstuje "brambory", ale vědět o odrůdě, jejíž sadbu chce pořídit, úplně vše včetně barvy dužniny, charakteru slupky a samozřejmě chuti.

 

Jak úspěšně pěstovat brambory

Příprava půdy

Anuschka
ANUSCHKA

Na podzim je třeba pozemek hluboce zrýt (zorat), a zjara ve vhodnou dobu zpracovat půdu tak, aby měla jemnou strukturu, a nebyla hrudkovitá. Pozemky pro pěstování brambor střídáme, při pěstování na stejném pozemku může docházet k poklesu výnosu. Při opakovaném výskytu strupovitosti na hlízách již na tomto pozemku brambory více nesázíme. V případě použití minerálních hnojiv je vhodné hnojivo, které má nižší obsah dusíku a vyšší obsah draslíku, a obsahuje též hořčík. Hnojivo rozhodíme do vyhloubených brázd těsně před sázením. Pokud máme možnost hnojit vyzrálou chlévskou mrvou (ideálně k předplodině), rozhodíme ji na pole na podzim co možná nejdříve.

 

Sadba

Mohu doporučit jen nákup certifikované sadby. Zahrádkář by neměl používat "zaručenou sadbu od souseda", nebo svoji opakovaně po několik let.
Uznaná sadba se pozná podle návěsek, které jsou našity na pytlích. Do 10 kg je tato návěska firemní (z fólie nebo papíru), nad 10 kg je modrá návěska s označením ÚKZÚZ. Na všech pak musí být kromě názvu odrůdy údaj "certifikovaná sadba", číslo partie uznávacího řízení, datum, hmotnost, dodavatel, rostlinolékařský pas ES a velikost třídění. Nesmí chybět stupeň množení A, B. Je možné, že návěska dozná v budoucnu změnu, ale uvedené údaje musí zůstat. Nedoporučuji nákup sadby, když do obce přijede pěstitel (podle předběžného letáku) se sadbou a na balení chybí jakékoliv označení (návěska nesmí chybět!). Jedná se určitě o přetříděné konzumní brambory. Stejně tak pozor na označení sadby v obchodech.

Elfe
ELFE

Uznanou sadbu lze použít i v následném roce, avšak za předpokladu selekce, tj. likvidace nemocných a jinak poškozených rostlin včetně již narostlých hlíz. Jinak si rozmnožujeme nekvalitní nemocnou sadbu. Ta může mít v lepším případě vždy vliv na snížení výnosů o 20 %, ale také až o 80 %. Neměli bychom pěstovat jenom jednu odrůdu. Stává se, že ne vždy každá "vyjde". Je to dáno mnoha vlivy, velký vliv mají klimatické podmínky, které jsou v posledních letech extrémní. Je vhodné mít jednu velmi ranou odrůdu z těch nejrychlejších, aby už začátkem června bylo možno konzumovat vlastní nové brambory. Většinu velmi raných odrůd je třeba co nejrychleji spotřebovat po sklizni.

Velmi rané odrůdy proto sázíme v omezeném množství. S konzumací začínáme co nejdříve, nečekáme, až porost uschne. Loni jsem při pěstování pod fólií sklidil na Vysočině pod jedním trsem již 31. 5. 480 g hlíz při velikosti až 9 cm. Samozřejmě v teplejších oblastech by to bylo ještě dříve. Je třeba brát v úvahu, že v tuto dobu není hlíza dozrálá. Nedoporučuji pěstovat bez chemického ošetření odrůdy polopozdní či dokonce pozdní. Mají vysoký porost, poléhají a dozrávají koncem září. To je pro zahrádkáře pozdě, protože jsou i jiné práce na zahrádce.

 

Pěstitelské postřehy

Hlízy je vhodné narašovat a nakličovat.
Hlízy narašujeme ve tmě 2 týdny při teplotě 8-10 °C. Následně nakličujeme hlízy na světle při teplotě 12-15 °C až 6 týdnů. Při rozdílu velikosti hlíz (podle normy až 25 mm) je vhodné sadbu roztřídit na skupinu větších a menších. Sázíme je co nejdříve, jakmile teplota půdy dovolí zpracování. Teplota půdy při sázení by měla být 6-8 °C. Termín si stanovíme sami, u nás na Vysočině to bývá začátkem dubna. Je vhodné sázet co nejdříve proto, aby rostliny využily co nejvíce jarní vláhy (dubnové a květnové srážky), která později obvykle chybí.

sadba
Správně naklíčené hlízy před výsadbou

Kořenový systém dosahuje do hloubky asi 70 cm, hlavní část kořenů je v hloubce asi 25 cm. Poškození kořenů při okopávce do počátku tvorby květních pupenů výnos neovlivňuje. Pozdější porušení kořenů již ano.

Po sklizni před uložením do sklepa je důležité hlízy osušit. Sušení na větraném místě má trvat minimálně tři dny, čím déle tím lépe. Aby hlízy nezezelenaly, přikryjeme je tmavou vodu­propouštějící netkanou textilií. Dojde tak k zahojení povr­chových poškození a zjedno­dušeně řečeno "co má shnít, shnije". Ve sklepě pak je zanedbatelný počet shnilých hlíz.

Pro ty, kteří jsou vlivem okolností donuceni použít pesticidy, několik informací publikovaných pracovníky Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě:
Na plíseň bramboru v nati v roce 2010 byly nejúčinnější fungicidy Casoar, Infinito, Altima 500 SC, Revus SC 250, Ranman+Ranman Activator a Consento.
Infekci hlíz v roce 2010 nejvíce omezily fungicidy: Infinito, Ranman+Ranman Activator, Altima 500 SC. V roce 2011 bylo registrováno celkem 34 fungicidů, mnohé mají stejné či obdobné složení. Většina z nich je v maloobchodním balení k dispozici.
Na mandelinku bramborovou je od letošního roku k dispozici první přírodní insekticid Spintor použitelný též u jabloní, slivoní, vinné révy i zeleniny. Obvykle ji ale odstraňujeme sběrem.
Ochrana proti drátovcům je na zahrádce obtížná. Částečně lze jejich výskyt omezit mofiením sadbových hlíz přípravkem Monoceren G, který je registrovaný též proti mšicím a mandelince bramborové. Bohužel není dostupný v malém balení. (pozn. redakce: Consento, Ranman a Altima 500 SC se neprodávají v malobalení)

 

Doporučené odrůdy
Baccara
BACCARA

Podle dlouhodobých výsledků degustace zahrádkářů v Třebíči, Žirovnici a Opatově a mých subjektivních zkušeností doporučuji k pěstování tyto novější odrůdy:
velmi rané: ANUSCHKA (varný typ AB), CARRERA (B), MARKETA (B), MONIKA (B), COLETTE (BA), SOLIST (B), SUZAN (BA),
rané: AGILA (BA), ANNABELLE (A), BACCARA (BA), BARBORA (B), BELANA (AB), BIRTE (B), BOHEMIA (BA), DALI (AB), ELFE (B), GALA (B), JITKA (BC), MARABEL (B), MERIDA (A), MIRAGE (A), NATASCHA (B), PRINCESS (A), TERKA (B), VENDULA (BA),
polorané: AGRIA (BC), BELLA červ. (B/BA), CASCADA (BA), CONCORDIA (B), ESPRIT (B), GRANADA (A), KARIERA (BA), LAURA červ. (B), MARILYN (A), MILVA (BA), NANCY (BA), SORAYA (B), SYLVANA (B), RAFAELA (A), TAISIYA (BA), VLASTA (B).
V seznamu nejsou uvedeny klasické a spolehlivé odrůdy, s nimiž jsou zahrádkáři spokojeni (FILEA, KARIN, ROSARA, VICTORIA, aj.), ale novější, které mají vysokou hodnotu při konzumu, jsou vhodné pro pěstování a jejichž sadba je v nabídce pro rok 2012. U novějších odrůd nemusí být sadba k dispozici.

 

Drobná doporučení

Některé odrůdy vytvoří již ve sklepě drobné tenké klíčky. Nebojte se je odlomit před nakličováním hlíz, hlíza má v rezervě více klíčků. Při zasychání vlivem nedostatku srážek pomůže postřik 5% močovinou na list. Při skladování hlíz pod 4 °C můžeme mít pocit, že jsou brambory sladké. Pomůže jejich uložení při teplotě 12-15 °C po dobu 2-3 týdnů. Dojde k vydýchání, cukry se přemění zpět ve škrob a chuť je opět obvyklá.
V Havlíčkově Borové zkoušeli v pokusech ÚBS ČR vloni 202 odrůd. V rámci EU je volný dovoz sadby. V Německu, Francii a Holandsku se používala v nedávné době intenzivnější ochrana než u nás.

 

Miroslav Muška.
Foto P. Kasal, Vesa Velhartice, Medipo Agras Havlíčkův Brod, Europlant Praha a Sativa Keřkov

Redakce: Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, e-mail: redakce@zahradkari.cz
tel.: 222 781 773, fax: 222 782 711, předplatné: 800 100 134

Vydává: Český zahrádkářský svaz o.s. - Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Český zahrádkářský svaz: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy, moštárny