právě vychází:

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ HOBBY ČASOPIS O ZAHRADĚ

 

ZAHRÁDKÁŘ - únor 2000 (ročník XXXII) str. 36
Zahrádkář a mechanizace

DRTIČE A ŠTĚPKOVAČE ZAHRADNÍHO ODPADU

Každý majitel zahrádky dobře ví, kolik odpadu je vyprodukováno při její údržbě. Největší objem je v podzimních měsících, ale odpad na zahrádce vzniká po celý rok. Zahrádkáři, kteří již dávno ví, že kompost nesmí na žádné zahradě chybět, ukládají zmíněné zbytky někam na odlehlé místo a po roce je vrací zpět své zahrádce v podobě všech nezbytných živin, které zahrada potřebuje. Těmto moudrým zahrádkářům však mnohdy činí problémy, kam kompost umístit, aby jednak nehyzdil zahradu a také, aby zbytečně nezabíral místo pro jiné využití zahrady. Takže se snaží, aby byl kompost co nejmenší. Jenže právě dva výše zmíněné faktory jsou v přímém rozporu: uložit na kompost vše, co na zahradě vyrostlo, vykvetlo, zčásti posloužilo ke zdravé výživě a zároveň bylo vtěsnáno do co nejmenšího objemu. Zmíněné problémy nám pomůže odstranit drtič nebo štěpkovač zahradního odpadu, který pomůže mnohonásobně zmenšit objem rostlinných zbytků. Je opravdu až překvapivé, jak se sníží požadavky na prostor pro kompostování rozdrcené hmoty! Také lze kompost velmi snadno přehazovat nebo jeho hmotu nakládat.

Zbytky po řezu okrasných keřů, živých plotů a po řezu ovocných stromů lze zpracovat na štěpky a použít jako mulče k okrasným dřevinám.

Rozdrcená hmota také rychleji zetlí a kompost je dříve připraven k použití pro výživu zahrady. Kladem je také to, že se snadno mohou různorodé odpadky promíchávat čímž se podstatně urychlí jejich rozklad na humus. Je však také nutné připomenout že nelze štěpkovat veškerý odpadní rostlinný materiál. Například nelze štěpkovat kořeny a oddenky a odpad, který je od hlíny, protože by došlo k opotřebení břitů řezacího ústrojí. Pro tuto práci jsou určeny některé kladívkové drtiče, které si poradí i se zbytky hlíny.

V poslední době lze spatřit štěpku z větví dřevin na pěšinách mezi záhony. Přínos tohoto řešení je několikanásobný. Například při vlhčím počasí nešlapeme v blátě, nevyrůstá takové množství plevele, je to bariéra proti slimákům a v neposlední řadě působí štěpka esteticky.

Na trhu je mnoho různých drtičů a štěpkovačů zahradního odpadu, od nejmenších s pohonem elektrickým motorem až po velké se spalovacím motorem. Někteří výrobci nabízí soupravu, s pomocí níž lze dělat obě práce po malé úpravě. Je vhodné se u prodejce informovat o způsobu provedení zařízení, které má zpracovávat odpadní rostlinný materiál. Lze totiž v některých prodejnách nalézt i typický štěpkovač s nožovým ústrojím pro řezání u něhož je název "drtič" a je možné, že je to někde i naopak.

Štěpkovače jsou vybaveny nožovým řezacím zařízením buď s plochými noži nebo plochými v kombinaci s kotoučovými noži, otočně uchycenými trojúhelníkovými noži a pod. Drtiče mají zařízení k drcení různého provedení, například nožový kotouč (frézu), která pracuje proti seřiditelnému pevnému dorazu nebo mají kladívkové nože.

Většinou rozhoduje výkon motoru o tom, jak se řezací a drtící ústrojí dokáže vypořádat s tuhými stonky a větvemi. Pro běžnou likvidaci domovního odpadu a menších rostlinných zbytků postačí drtič s výkonem 0,8 - 1,6 kW. Pro zpracovávání větví o průměru 2,5 - 3 cm a tuhých částí rostlin je vhodnější drtič s motorem o výkonu 1,7 - 2,1 kW. Tyto stroje mají hmotnost 18 až 25 kg.

Výkonnější stroje, které disponují výkonem elektromotoru, resp. spalovacího motoru v rozsahu 2,2 - 3,7 kW, hmotností nad 50 kg, jsou schopny zpracovat větve zahradních dřevin o průměru 5 cm.

Existují i větší stroje, které jsou však určeny spíše pro oblast komunální. Jejich motor disponuje výkonem až 8 kW i více a hmotnost se blíží ke 100 kg. Otáčky řezacího zařízení se pohybují v rozmezí 1400 až 2800 ot/min.

Některé drtiče mají počet otáček pracovního zařízení i podstatně nižší, například u drtiče zahradního odpadu Gloria Silentio se fréza (nožový válec) otáčí rychlostí 40 ot/min. Snížením rychlosti je sledováno snížení hluku při práci. Tento drtič produkuje při práci hluk kolem 88 dB.

Obsluha drtiče

Práce s drtičem, jehož pracovní ústrojí představuje fréza, je pohodlná za předpokladu, že uživatel dodrží pokyny dané výrobcem. Důležité je, aby byl odpad zbaven drátů, hřebíků, kamínků, plastů a podobně. Potom je třeba, aby rozvidlené části silnějších větví byly upraveny na jednotlivé kusy, protože jinak dochází k problémům při vtahování vstupním otvorem. Slabší větvičky mohou být rozvidleny několikanásobně, přesto jsou vtahovány bez problémů. Zejména při drcení větví jehličnanů dochází k ucpávání vstupního prostoru nad pracovním orgánem, a proto je potřeba větve více rozdělit na jednotlivé části. Pokud dochází k ucpávání prostoru nad frézou nebo ke klouzání po břitech frézy, je třeba vhodným klackem větvičky postrčit. Tento drtič nemá problémy se zpracováním žádné dřevní hmoty, s výjimkou kořenů některých stromů s pružnými a měkkými kořeny. V tomto případě se stává, že vnější část kořenu se "nalepí" mezi zuby a tím nemůže být vtahován a drcen další materiál.

Po získání určitých zkušeností sami zjistíte, že je potřebné vkládat střídavě sušší větve a mezi tím lze vkládat lepivou řezanku. Při drcení větví jehličnanů je třeba počítat s tím, že jehličí má snahu vstupní otvor ucpávat, jak již bylo uvedeno, a proto si připravíme na pročištění rovné větve ovocných nebo jiných stromů. Pokud dojde k zablokování frézy, což se stává velmi zřídka a je to zapříčiněno vinou obsluhy, která dopustila vstup komplikovaného předmětu nebo došlo k ucpání velkým množstvím řezanky, je nutné vypnout chod drtiče, změnit přepínačem směr otáčení frézy a zjistit příčinu ucpání, resp. odstranit nevhodný předmět, který je zpětným chodem uvolněn.

Drtič o výkonu elektromotoru 2 kW bez problémů zpracovává křivé a sukovité větve o průměru 3 cm a rovné větve (nebo její části) o průměru až 4 cm. Je vhodné zpracovávat větve čerstvé, protože jsou bez větších problémů vtahovány prostřednictvím břitů nožového kola mezi kolo a desku. V případě suchých větví dochází ke klouzání břitů po větvi a je nutné tlačit větev do řezu, což je namáhavé, energeticky a časově více náročné. Při práci s tímto pomaluběžným drtičem nedochází k vylétávání kousků drcené hmoty, ale přesto je nutné, aby byly používány ochranné brýle, protože se vtahované větve nevypočítatelně pohybují ve vstupním otvoru do stran a mohou svým koncem šlehnout obsluhu, která se připravuje vložit další materiál. Rukavice je třeba používat z hlediska prevence před poraněním dlaně nebo kloubů při manipulaci s větvemi a odpadem. Zejména při vtahování delších a tlustších větví dochází k rozkývání konce větve a tato nás může nepříjemně udeřit přes klouby ruky, kterou vkládáme další větve. Ke zranění sice nedojde, ale nepříjemnou bolest pocítíme i přes rukavici. Při práci s drtiči a štěpkovači oceníme širší vstupní otvor pro vkládání zpracovávaného materiálu, protože se nemusí rostlinné zbytky před drcením rozdělovat a předem připravovat na jednotlivé části. Malé drtiče jsou vybaveny stojánkem a jsou přenášeny ručně, k čemuž je potřeba někdy pomocníka. Větší drtiče jsou vybaveny jednoosým podvozkem a držadly, které umožňují jeho přepravu tažením. Pokud budeme s drtičem zajíždět až ke kompostu, aby byl drcený materiál vyhazován přímo na kompost, je vhodnější, aby byl opatřen většími koly, které lépe překonávají terénní nerovnosti zahrady. Pokud je ke kompostu vybudován zpevněný chodníček, postačí nám kola i malého průměru. Některé drtiče mají ve výbavě i vak nebo malý kontejner, do kterého je nadrcený materiál odhazován a lze jej tedy odvážet nebo odnášet na kompost. Jejich objem je od 0,06 do 0,1 m3. Vhodnou výbavou je také širší podpěra drtiče, aby nedocházelo při vkládání větví nebo větších květin k převracení stroje.

Vzhledem k tomu, že proces řezání nebo drcení je hlučný, jsou výrobci prováděny různá opatření ke snížení hluku buď hlukovou izolací, konstrukcí drtícího a řezacího zařízení nebo snížením počtu otáček řezacího nebo drtícího zařízení. Vzhledem k udržování dobrých sousedských vztahů je dobré se informovat o odhlučnění stroje, se kterým byste v těsné zástavbě často štěpkovali větve o průměru kolem 3 cm.

Pokud budete mít zabezpečen přísun materiálu nebo umístíte stroj k hromadě odpadu, určeného ke zpracování, jste schopni vyprodukovat drtičem s pracovním orgánem frézou - 1 m3 dřevního odpadu za 3,5 až 4 hodiny. Objemová hmnotnost nadrceného, různorodého dřevního odpadu je kolem 360 kg.m3. Některé údaje hovoří o tom, že se štěpkovačem vybaveným kotoučem se dvěma noži lze zpracovat za hodinu až 1 m3 naštěpkovaného odpadu se strojem o výkonu motoru 1,7 kW.

K bezpečnostním zásadám patří především to, aby byla přívodní šňůra a její konce (zástrčka a zásuvka) v naprostém pořádku. Vedení kabelu volíme tak, aby byl za přístrojem a v místech, kde nehrozí jeho poškození. Se stroji nesmíme pracovat v dešti a stroje musíme skladovat v suchých prostorách. Před zahájením práce prověříme stabilitu stroje, samozřejmostí je práce se strojem ve vodorovné poloze.

Ing. Ivo Celjak, Jihočeská univerzita - ZF České Budějovice,
snímky autor a archiv firmy VARI

 

Redakce: Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, e-mail: redakce@zahradkari.cz
tel.: 222 781 773, fax: 222 782 711, předplatné: 800 100 134

Vydává: Český zahrádkářský svaz o.s. - Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Český zahrádkářský svaz: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy, moštárny