právě vychází:

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ HOBBY ČASOPIS O ZAHRADĚ

 

ZAHRÁDKÁŘ - únor 2000 (ročník XXXII) str. 30 a 31
Zahrádkář na návštěvě

NEJZNÁMĚJŠÍ SKLENÍK VÍDNĚ NAJDETE V KOPIDLNĚ

Unikátní technickou památku - kopii známého palmového skleníku v Schónnbrunnu - najdete v zámeckém parku v Kopidlně. Park o rozloze sedmi hektarů je nejbohatší dendrologickou sbírkou na Jičínsku. Rostou zde stovky taxonů jehličnatých a listnatých dřevin. Dominantou je však palmový skleník, jehož historie je obestřena řadou tajemství. Neví se například jméno firmy, která jej postavila. Také dokumentace ke stavbě se ztratila. Skleník byl snad původně umístěn v roce 1891 na Zemské výstavě v Praze, odkud byl odvezen do Kopidlna a v letech 1893 až 1894 zde znovu smontován. V těchto letech totiž hrabě Ervín Schlik celou zahradu rekonstruoval podle návrhu Františka Thomayera.

Skleník má nýtovanou konstrukci s dvojitým opláštěním. Jeho výměra je 346 metrů čtverečních, plocha skla je 2300 čtverečních metrů, tvořených 17 tisíci skleněných tabulek. Při jeho poslední opravě v roce 1977 bylo mimo jiné spotřebováno 2660 kg tmelu a 560 kg barvy.

Park i skleník spravuje střední zahradnická škola. Ředitelka Ing. Lenka Nosková říká: "Palmový skleník má pro školu velký význam. Je v něm cenný rostlinný genofond, který slouží výuce. Výsadba ve volné půdě simuluje podmínky rostlin v jejich přirozeném prostředí teplého pásma."

Některé vzrostlé rostliny v něm byly vysazeny již před založením školy, tedy před rokem 1948. O udržování a rozšiřování sbírky rostlin se starají většinou žáci pod vedením absolventa školy V. Velinského. Mají zde například 76 druhů fíkusů a tato jejich sbírka patří k největším v České republice. Stávající stav skleníku je bohužel v kritickém stavu a hrozí zhroucení části nosné konstrukce. Její část je již uvolněna a dochází k praskání skleněné výplně. Podezdívka je silně narušena a rozpadá se, omítka opadaná. Oplechování střechy kopule je poškozené a do skleníku zatéká.

Vedoucí učitel praxe Jiří Šourek slova ředitelky konkretizuje: "Bezpodmínečně nutné je opravit podezdívky včetně omítky, částečně opravit nebo vyměnit nosnou ocelovou konstrukci, vyspravit zasklení a zatmelení, opravit větrací okna a oplechování střechy, dveře a pěstební stoly a opravit elektroinstalaci."

Již delší dobu proto vedení školy upozorňuje kompetentní místa na potřebu urychlené rekonstrukce celého objektu. Vlastními silami škola palmový skleník zachránit nedokáže, na to jí chybí finanční prostředky. Pomoc proto hledá jak u státu, tak mezi neziskovými organizacemi a soukromníky. Zřídila také nadační fond u Komerční banky Jičín, číslo účtu 216 32 -541/0100 - 333.

Skleník bývá pro veřejnost přístupný ve dnech konání prodejní výstavy Kopidlenský kvítek nebo si jeho prohlídku můžete objednat kdykoli u vedení školy na telefonním čísle 0433/552121.

Miloslav Groušl, snímky P. Přívětivý a autor

 

Redakce: Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, e-mail: redakce@zahradkari.cz
tel.: 222 781 773, fax: 222 782 711, předplatné: 800 100 134

Vydává: Český zahrádkářský svaz o.s. - Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Český zahrádkářský svaz: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy, moštárny