právě vychází:

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ HOBBY ČASOPIS O ZAHRADĚ

 

ZAHRÁDKÁŘ - únor 2000 (ročník XXXII) str. 19
Pomologický atlas Zahrádkáře

JABLONĚ

DIONE

Původ: Odrůda byla vyšlechtěna na šlechtitelské stanici Těchobuzice. Vznikla jako radiomutant odrůdy Golden Delicious, která byla ozářena gama paprsky. Do registru odrůd byla zapsána v roce 1997.

vlastnosti stromu: Růst stromů je střední až slabý. Vytváří kulovité kompaktní koruny, později mírně převislé. Velmi dobře obrůstá krátkým plodonosným obrostem. Dobou květu se řadí k raně kvetoucím odrůdám.

Vlastnosti plodu: Plody jsou středně velké až větší. Tvar je mírně elipsovitě protáhlý až soudkovitý. Povrch plodů je hladký. Slupka je slabě mastná, středně silná, pružná, značně odolná k otlakům. Základní barva je slámově žlutá, krycí barva jasně červená s tmavším líčkem a výrazným červeným žíháním. V červené barvě vystupují výrazné, světle rzivé lenticely. Dužnina má krémovou barvu a křehkou šťavnatou konzistenci. Chuť je příjemně navinule sladká, středně aromatická.

Hospodářské vlastnosti

Plodnost: Do plodnosti vstupuje velmi brzy, plodnost je pravidelná a bohatá.

Odolnost: Odrůda je značně odolná k padlí a nadprůměrně odolná ke strupovitosti.

Tvar a podnož: Vzhledem k brzkému a hojnému nasazování plodů jsou pro tuto slabě rostoucí odrůdu vhodné podnože středně vzrůstné. Pro intenzivní způsob pěstování je možno využít všech pěstitelských tvarů.

Doba zrání: Sklízí se v první dekádě až polovině září. Konzumně dozrává koncem října až v listopadu. V nechlazeném skladu vydrží do ledna i déle. V teplé oblasti patří k podzimním odrůdám, z vyšších poloh k raně zimním.

Celkové zhodnocení: Slabý růst a vysoká úrodnost jsou předností této odrůdy. Nevýhodou je rychlé zrání během konzumní zralosti. Při přezrávání částečně ztrácí svou typickou chuť. V agrotechnice je třeba pamatovat na dobrou výživu stromů a včasný zmlazovací řez. Odrůda není náročná na teplotní podmínky stanoviště.

 

DELIGA

Původ: Odrůda byla vyšlechtěna na šlechtitelské stanici Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Golden Delicious x Gascoigneho šarlatové. Do registru odrůd byla zapsána v roce 1998.

Vlastnosti stromu: Růst stromů je slabší, tvoří rozvětvenou vzdušnou korunu. Obrůstá krátkým plodonosným obrostem. Kvete ve skupině odrůd středně raně kvetoucích.

Vlastnosti plodu: Plody jsou středně velké až velké. Mají pravidelný, kulovitý tvar. Slupka je středně silná, slabě mastná. Základní barva je světle žlutá, v období dozrávání ji kryje rozmytá tmavě červená barva, kterou prosvítají velké lenticely. Dužnina je bílá, má křehkou značně šťavnatou konzistenci a typicky voňavou, výrazně aromatickou chuť.

Hospodářské vlastnosti

Plodnost: Nástup plodnosti je středně raný, plodnost je dobrá, někdy se sklonem ke střídání. Odolnost: Odrůda je značně odolná ke strupovitosti, padlím trpí jen slabě.

Tvar a podnož: Vzhledem ke slabému růstu odrůdy je vhodné používat středně vzrůstné podnože. V dobrých výživných půdách s možností závlahy i podnože slaběji rostoucí. Odrůda je vhodná pro všechny pěstitelské tvary.

Doba zrání: Sklízí se začátkem až v polovině října, konzumně dozrává od listopadu. V normálním nechlazeném skladu vydrží do února.

Celkové zhodnocení: Deliga je zimní, chuťově velmi přitažlivá odrůda, slabšího vzrůstu. Významná je značná odolnost ke strupovitosti, což umožní úspěšné pěstování i ve vyšších polohách. Určitým nedostatkem je sklon ke střídavé plodnosti, který lze omezit dobrou agrotechnikou, výživou a pravidelným řezem.

Ing. Jiří Bouma, foto M. Richter

 

Redakce: Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, e-mail: redakce@zahradkari.cz
tel.: 222 781 773, fax: 222 782 711, předplatné: 800 100 134

Vydává: Český zahrádkářský svaz o.s. - Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Český zahrádkářský svaz: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy, moštárny