právě vychází:

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ HOBBY ČASOPIS O ZAHRADĚ

ZAHRÁDKÁŘ - leden 2000 - strana 30 a 31 Zahrádkář ve světě

BOTANICKÉ ZAHRADY ISLANDU

Akureyri
Akureyri, pohled na město přes Eyjafjordur.
Botanická zahrada se nachází na svahu mezi domy.

Islandské botanické zahrady se z tradičního pojetí zahrad poněkud vymykají. Jejich unikátnost souvisí především s jejich polohou. Patří sice k nejsevernějším v Evropě, ale ani v tomto směru primát nedrží. Ten patří botanické zahradě v Kirovsku na poloostrově Kola, která leží 120 km za polárním kruhem, zatímco Island leží těsně pod polárním kruhem.

Od ostatních evropských zahrad se liší svým posláním. Jejich hlavním úkolem je hledat nové druhy rostlin, které by bylo možno pěstovat na Islandu. Mnohé rostliny, které jsou dnes používány při zahradnických úpravách veřejných prostranství či pěstovány v zahradách, byly nejprve pěstovány právě v botanických zahradách. Na druhém, neméně důležitém místě slouží k oddechu a rekreaci obyvatel.

Skleník v Akureyri
Skleník a množárny v Akureyri

Islandáné si váží každého vzrostlého stromu, a proto zde botanické zahrady mají skutečně výjimečné postavení. Jediným domácím islandským stromem je bříza svalcová, která dorůstá na chráněných místech výšky 10 - 12 m. Také introdukované dřeviny mohou růst jen na místech chráněných před větrem, kde dosahují výšky maximálně 20 m.

Na Islandu najdeme dvě botanické zahrady. Starší a podle místních obyvatel zajímavější je zahrada v Akureyri, druhá je v Reykjavíku. Akureyri (14 tis. obyv.) leží na severním pobřeží Islandu a přesto má ve srovnání s Reykjavíkem v některých parametrech mírnější klima. Je to místo s největším počtem slunečných dní a také zde méně prší (průměrné roční srážky 660 mm, Reykjavík 1 100 mm). Příčinou je příznivá poloha města na konci zátoky Eyjafjordur, díky které je chráněno před větry a srážkami, které se zachytí na svazích okolních kopců.

skleník v Reykjavíku
Interiér skleníku v Reykjavíku

Botanická zahrada v Akureyri vznikla v r. 1912, od té doby se třikrát zvětšila a dnes zabírá plochu 3,6 ha. Vznikla původně jako okrasná zahrada a teprve od r. 1957 začala vytvářet sbírku rostlin. Nejstarší a největší část zahrady má podobu parku se vzrostlými stromy a záhony trvalek z celého světa. Nejnovější částí je sbírka topolů a vrb, z nichž některé jsou dnes sázeny v ulicích měst.

U správní budovy se nachází malý skleník, který není veřejnosti přístupný, ale větracími okénky prorůstají ven vinná réva nebo plamének. Několik popínavek roste také na jižní stěně správní budovy. Mezi nimi mne nejvíce zaujal chmel otáčivý, který v době, kdy se v Zatci slavila dočesná, zde dorůstal asi 1,5 m výšky.

Plamének tangutský
Plamének tangutský, původem ze severovýchodní Číny a Mongolská, pěstovaný v exteriéru v Reykjavíku

Velice pěknou částí zahrady je sbírka flóry Islandu. Vedle domácí flóry, která čítá 485 původních druhů, je tu malá kolekce rostlin z území Islandu nejbližších (Grónsko a Severní Amerika). Najdeme tu i zplanělé druhy jako jetel zvrhlý, jestřábník oranžový, čechřice vonná nebo kmín kořenný. Islanďané nedělají velký rozdíl mezi původními a dovezenými druhy. K islandské flóře patří vše, co zde roste a rozmnožuje se.

Mou pozornost nejvíce upoutaly dvě invazní rostliny, křídlatka japonská a bolševník velkolepý. Křídlatka se tu velmi dobře rozrostla a je proto sesekávána. Bolševník také dobře prospívá a navíc zplaňuje, několik rostlin roste v bezprostředním okolí zahrady. Vzhledem k drsnému místnímu podnebí snad tyto rostliny nepředstavují větší nebezpečí pro místní květenu. Neviděla jsem je v jiných částech ostrova zplaněné ani pěstované.

Oddělení islandské flóry v Reykjavíku
Oddělení islandské flóry v Reykjavíku

První návrh založit botanickou zahradu v Reykjavíku pochází z r. 1905, uskutečněn však byl až v r. 1961. Zahrada byla založena k 175. výročí získání městských privilegií a je spravována a financována městem. Vznikla v sousedství dalších městských zařízení, která slouží k odpočinku a rekreaci (ZOO, koupaliště, stadion). Reykjavícká botanická zahrada se specializuje na květenu mírného pásu severní polokoule a většina rostlin, které zde rostou, byla vypěstována ze semen získaných výměnou. Její největší část opět slouží jako park a součástí je i 1,2 hektarové arboretum založené v r. 1989. Jsou v něm vysazeny dřeviny, které jsou, nebo by mohly být introdukovány na Island (př. muchovník olšolistý, bříza papírová, střemcha obecná, jeřáb prostřední, smrk ajanský, borovice zakrslá, růže převislá nebo r. lesklá).

Altán
Altán postavený v roce 1930 v zahradě reykjavícké městské knihovny byl do botanické zahrady přemístěn v roce 1980. V chladnějších dnech je vytápěn.

V okolí správní budovy se nachází oddělení islandské flóry, množírna, oddělení trvalek a skleníky. Oddělení domácí flóry vzniklo v r. 1989 a obsahuje asi 350 druhů. V tomto oddělení je neobvykle řešena část s kapradinami, která je doplněna lávovými kameny bohatě obrostlými mechy. Skleníky byly otevřeny v r. 1990 a roste v nich 130 druhů rostlin. Stejně jako všechny skleníky na Islandu jsou vytápěny pomocí geotermální energie. V přístupných částech skleníku jsou k vidění především dřeviny, které by venku nepřežily zimu, např. tis červený, jinan dvojlaločný, plamének horní, vistárie čínská, břečťan popínavý, hlohyně šarlatová, javor dlanitoklaný, střemcha vavřínová, kryptomerie japonská. Skleník je otevřen celoročně a v létě zde pro návštěvníky funguje malé občerstvení, takže skleník připomíná spíše zimní zahradu se stolečky a židlemi.

Na závěr stojí za připomenutí arboretum v Hallormsstathur na východě ostrova, kde roste asi 38 druhů jehličnanů a 12 listnáčů, převážně z Aljašky, Sibiře a Kavkazu. Arboretum je součástí Výzkumné lesnické stanice, jejímž cílem je nalézt dřeviny vhodné pro introdukci. Nejlépe zde rostou jedle arizonská, jilm drsný a douglaska tisolistá, z nichž se nejčastěji vysazuje jedle. Díky problémům s půdní erozí vkládají Islanďané nemalé úsilí do znovuzalesnění ostrova. Lesy, přesněji březové kři-volesy dnes pokrývají asi 1 % plochy ostrova, oproti původním asi 28 %, které zde rostly před příchodem přistěhovalců z Evropy.

Naděžda Gutzerová. Snímky autorka

< předchozí - přejít na - následující >
Redakce: Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, e-mail: redakce@zahradkari.cz
tel.: 222 781 773, fax: 222 782 711, předplatné: 800 100 134

Vydává: Český zahrádkářský svaz o.s. - Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Český zahrádkářský svaz: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy, moštárny