právě vychází:

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ HOBBY ČASOPIS O ZAHRADĚ

ZAHRÁDKÁŘ - leden 2000 - strana 18 Kalendárium Zahrádkáře

LEDEN
ochrana rostlin

  • Zajišťujeme stromy, lépe však celou zahradu proti okusům zvěří a tato ochranná opatření průběžně kontrolujeme.
  • Včas likvidujeme všechny moniliózní plody (jádroviny i peckoviny), které zůstaly viset na stromech.
  • Likvidujeme hnízda bekyně zlatořitné.
okousaný stromek
Takto okousaný stromek již nic nezachrání
  • Likvidujeme zámotky běláska ovocného. Likvidujeme skupiny vajíček bourovce prsténčivého nebo bekyně velkohlavé.
  • Likvidujeme hálky bejlomorky ostružiníkové a žlabatky ostružiníkové.
  • Začínáme s likvidací hálek (zduřelých pupenů) rybízů (zejména rybízu černého), které způsobuje vlnovník rybízový.
  • Zabraňujeme tomu, aby kapalné přípravky na ochranu rostlin zmrzly a práškovité zvlhly.
  • Dezinfikujeme zeminu a pěstební substráty (tepelně nebo chemicky).
  • Studujeme odbornou literaturu.
mumifikované plody
Takovéto plody v žádném případě nesmějí zůstat na stromech

V posledních letech se stále častěji setkáváme s problémy, které způsobují moniliové hniloby ovoce. Jsou jimi napadány nejen jablka a hrušky, ale i meruňky, broskve, švestky, třešně, višně a dokonce i lískové ořechy. Původci těchto hnilob přezimují v mumifikovaných plodech a zejména u meruněk a višní i na napadených větvičkách. Protože na jaře se choroba šíří z těchto zdrojů do svého okolí, je třeba nejen důkladně a včas posbírat a vhodným způsobem likvidovat spadlé shnilé plody, ale zejména ze stromů odstranit mumifikované plody, které zde pevně drží na větvích.

Vajíčka bourovce prsténčivého
Vajíčka bourovce prsténčivého

Některé hmyzí škůdce, se kterými máme značné problémy v průběhu vegetačního období, je možné poměrně jednoduše a nechemicky (mechanicky) likvidovat již v zimním období. Proto se vždy vyplatí část pěkného zimního počasí věnovat důkladné prohlídce všech ovocných stromů a keřů a likvidovat na nich zámotky bekyně zlatořitné, popř. i běláska ovocného, spirálovité skupiny vajíček bourovce prsténčivého a skupiny vajíček bekyně velkohlavé, hálky bejlomorky ostružiníkové, žlabatky ostružiníkové (obě nejen na ostružiníku, ale zejména na maliníku) a u růží pak hálky žlabatky růžové.

Hálka vlnovníka rybízového
Hálka vlnovníka rybízového

V teplejších oblastech se již koncem ledna začínají nalévat pupeny rybízu černého a pozorný zahrádkář má proto možnost již rozpoznat, zda jeho keře nejsou napadeny velmi nebezpečným vlnovníkem rybízovým, který nejen škodí tím, že ničí pupeny, ale i tím, že přenáší virový zvrat rybízu. V každém kulovitě zduřelém pupenu, který se nikdy nerozvine, ale zhnědne a odumře, je až několik tisíc velmi drobných (0,2 mm dlouhých) roztočů, kteří při prvním pěkném jarním počasí (při teplotě nad 13 °C) opouští hálky a aktivně, ale i pomocí vzdušných proudů se stěhují nejen na další větve, ale i na doposud zdravé keře. Protože chemická ochrana je většinou velmi málo účinná, je nutné hálkovité pupeny velmi brzy odstranit. Většinou se doporučuje odlamovat a pálit jednotlivé zduřelé pupeny, vhodnější však je odstřihnout celé větvičky, na kterých se hálky vyskytují.

Jaroslav Rod, snímky autor

< předchozí - přejít na - následující >
Redakce: Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, e-mail: redakce@zahradkari.cz
tel.: 222 781 773, fax: 222 782 711, předplatné: 800 100 134

Vydává: Český zahrádkářský svaz o.s. - Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Český zahrádkářský svaz: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy, moštárny